صادرات پوشاگ گلدوزی

گواهی نامه فنی حرفه ای

صدور گواهی نامه های فنی حرفه ای

امورشگاه ازاد فنی حرفه ای   اموزشگاه ازاد فنی و حرفه ای ازاد پوریان در اق قلا را تاسیس کردیم با این هدف که تمام گلدوزکاران بایستی دارای هویت باشند کسب و کارهای خانگی در حوزه گلدوزی ماشینی در منزل … ادامه مطلب

0 نظرات