طرح و نقش های گلدوزی

49 کالا

 • نقش گلدوزی دور یقه | طرح 1

  رایگان
  این طرح برای چرخ گلدوزی ژانومه مدل 450E و 550E در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه سوال یا مشاوره و طراحی نقش های گلدوزی با ما در ارتباط باشید: 01733241857 09023745926
 • نقش یقه

  نقش گلدوزی دور یقه | طرح 2

  رایگان
  این طرح برای چرخ گلدوزی ژانومه مدل 450E و 550E در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه سوال یا مشاوره و طراحی نقش های گلدوزی با ما در ارتباط باشید: 01733241857 09023745926
 • نقش گلدوزی دور یقه | طرح 3

  رایگان
  این طرح برای چرخ گلدوزی ژانومه مدل 450E و 550E در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه سوال یا مشاوره و طراحی نقش های گلدوزی با ما در ارتباط باشید: 01733241857 09023745926
 • نقش یقه گلدوزی

  نقش گلدوزی دور یقه | طرح 4

  رایگان
  این طرح برای چرخ گلدوزی ژانومه مدل 450E و 550E در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه سوال یا مشاوره و طراحی نقش های گلدوزی با ما در ارتباط باشید: 01733241857 09023745926
 • طرح گلدوزی یقه

  نقش گلدوزی دور یقه | طرح 5

  رایگان
  این طرح برای چرخ گلدوزی ژانومه مدل 450E و 550E در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه سوال یا مشاوره و طراحی نقش های گلدوزی با ما در ارتباط باشید: 01733241857 09023745926
 • طرح گلدوزی ژانومه

  نقش گلدوزی دور یقه | طرح 6

  رایگان
  این طرح برای چرخ گلدوزی ژانومه مدل 450E و 550E در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه سوال یا مشاوره و طراحی نقش های گلدوزی با ما در ارتباط باشید: 01733241857 09023745926
 • طرح گلدوزی

  طرح گلدوزی یقه و استین | طرح7

  رایگان
  نکته مهم  : این طرح مخصوص دستگاه و سایز کارگاهی است که طراحی شده ،قبل از استفاده به جزییات ان توجه فرمایید. از استفاده طرح و نقش غیرمرتبط با دستگاه جدا خود داری نمایید. طرح ساخته شده برای برند ،مدل دستگاه، نام کارگاه گلدوزی ، سایز کارگاه    : JANOME /MC12000/SQ23/(230*230mm)   در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه…
 • طرح گلدوزی یقه و استین | طرح 8

  رایگان
  نکته مهم  : این طرح مخصوص دستگاه و سایز کارگاهی است که طراحی شده ،قبل از استفاده به جزییات ان توجه فرمایید. از استفاده طرح و نقش غیرمرتبط با دستگاه جدا خود داری نمایید. طرح ساخته شده برای برند ،مدل دستگاه، نام کارگاه گلدوزی ، سایز کارگاه    :   در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه سوال یا…
 • طرح گلدوزی یقه و استین | اق نقش

  رایگان
  نکته مهم  : این طرح مخصوص دستگاه و سایز کارگاهی است که طراحی شده ،قبل از استفاده به جزییات ان توجه فرمایید. از استفاده طرح و نقش غیرمرتبط با دستگاه جدا خود داری نمایید. طرح ساخته شده برای برند ،مدل دستگاه، نام کارگاه گلدوزی ، سایز کارگاه    :   در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه سوال یا…
 • 67%
  طرح گلدوزی یقه و استین | ترکمن نقش

  یقه کامل نقش جدید

  ۴۰,۰۰۰ تومان
  نکته مهم  : این طرح مخصوص دستگاه و سایز کارگاهی است که طراحی شده ،قبل از استفاده به جزییات ان توجه فرمایید. از استفاده طرح و نقش غیرمرتبط با دستگاه جدا خود داری نمایید. طرح ساخته شده برای برند ،مدل دستگاه، نام کارگاه گلدوزی ، سایز کارگاه    :   در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه سوال یا…
 • اق نقش با استیناق نقش با استین

  اق نقش با استین

  رایگان
  نکته مهم  : این طرح مخصوص دستگاه و سایز کارگاهی است که طراحی شده ،قبل از استفاده به جزییات ان توجه فرمایید. از استفاده طرح و نقش غیرمرتبط با دستگاه جدا خود داری نمایید. طرح ساخته شده برای برند ،مدل دستگاه، نام کارگاه گلدوزی ، سایز کارگاه    :   در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه سوال یا…
 • نقش گلدوزی ژانومه

  اق نقش با استین 3

  رایگان
  نکته مهم  : این طرح مخصوص دستگاه و سایز کارگاهی است که طراحی شده ،قبل از استفاده به جزییات ان توجه فرمایید. از استفاده طرح و نقش غیرمرتبط با دستگاه جدا خود داری نمایید. طرح ساخته شده برای برند ،مدل دستگاه، نام کارگاه گلدوزی ، سایز کارگاه    :   در فروشگاه ما دوک های ابریشم را بالاترین کیفیت ،پایین ترین قیمت در کشور تهیه کنید. جهت هرگونه سوال یا…